Dịch vụ

Thiết kế, Thi công, nâng cấp; cải tạo công trình nhà xưởng, văn phòng và hạ tầng, tiện ích

Hoàng Gia Phú chuyên Thi công, nâng cấp & cải tạo công trình nhà xưởng, văn phòng và hạ tầng, tiện ích trong nhà máy


Các công trình điện Trung, Hạ thế, điện công nghiệp, tủ điều khiển...

Hoàng Gia Phú chuyên Thi công lắp đặt và bảo trì Các công trình điện Trung, Hạ thế, điện công nghiệp, tủ điều khiển...


Các công trình PCCC, cấp nước, ống hơi, khí nén...

Hoàng Gia Phú chuyên Thi công lắp đặt và bảo trì Các công trình PCCC, cấp nước, ống hơi, khí nén...


Các công trình hệ thống lạnh, điều hòa không khí, làm mát nhà xưởng

Hoàng Gia Phú chuyên Thi công lắp đặt và bảo trì Các công trình hệ thống lạnh, điều hòa không khí, làm mát nhà xưởng...


Các công trình cơ khí, nhà thép tiền chế, khung vì kèo...

Hoàng Gia Phú chuyên Thi công lắp đặt Các công trình cơ khí, nhà thép tiền chế, khung vì kèo...


Các hệ thống chống sét, điện chiếu sáng, điện toà nhà..

Hoàng Gia Phú chuyên thi công lắp đặt, bảo trì Các hệ thống chống sét, điện chiếu sáng, điện toà nhà...